Podstawowe stopy procentowe na dzień 01.01.2024 r.

2024-01-02

średni WIBOR 1M W/We 5,83 %
średni WIBOR 3M W/We 5,85 %
stopa referencyjna 5,75 %
stopa lombardowa 6,25 %
stopa redyskonta weksli 5,80 %

 

Więcej informacji dot. ryzyka wzrostu stóp procentowych

< powrót