Podstawowe stopy procentowe na dzień 07.12.2023 r.

2023-12-07

średni WIBOR 1M W/We 5,81 %
średni WIBOR 3M W/We 5,77 %
stopa referencyjna 5,75 %
stopa lombardowa 6,25 %
stopa redyskonta weksli 5,80 %

 

Więcej informacji dot. ryzyka wzrostu stóp procentowych

< powrót