Rachunki bankowe

Rachunek Bieżący

Rachunek bieżący dla firm, instytucji i rolników  - to rachunek bankowy, który pozwala jego posiadaczowi szybko i na dogodnych warunkach dysponować własnymi środkami pieniężnymi.

Korzyści

Posiadanie takiego rachunku umożliwia:

 • Szybkie i sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych.
 • Swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi.
 • Zaciągniecie kredytu w rachunku bieżącym.
 • Założenie lokaty terminowej.
 • Korzystanie z kart bankomatowych.

Dla kogo?

Posiadaczami rachunku bieżącego mogą być:

 • Podmioty gospodarcze.
 • Rolnicy
 • Organizacje społeczne, polityczne, zawodowe.
 • Fundacje i stowarzyszenia.
 • Inne jednostki nie będące podmiotami gospodarczymi.

Warunki otwarcia

Do wniosku o otwarcie rachunku należy dołączyć:

 • Aktualny dokument stwierdzający uzyskanie osobowości prawnej (KRS albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej (ważny 3 miesiące od daty wystawienia).
 • REGON, NIP.
 • Akt notarialny lub zaświadczenie z UG dla rolników
 • Inne dokumenty jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub odrębnych przepisów.

Opłaty i prowizje

 • Za otwarcie i prowadzenie rachunku pobiera się opłaty zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności Bankowe"