Kredyt gotówkowy na dowolny cel

Kredyt konsumpcyjny

Kredyt udzielany jest osobom fizycznym, posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i zdolność kredytową. Kredyt udzielany jest na dowolne cele konsumpcyjne, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania. Minimalna kwota kredytu to 500,00 zł. Maksymalna kwota uzależniona jest od zdolności kredytowej. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 96 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, zależne od okresu kredytowania. Wymagane dokumenty: W przypadku osób fizycznych:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o formie zatrudnienia i wysokości średniego wynagrodzenia netto za okres 3 ostatnich miesięcy, lub
 • decyzja o przyznaniu renty i zaświadczenie o grupie inwalidzkiej, lub
 • decyzja z RUP o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego i jego wysokości

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wykaz dokumentów ustalany jest indywidualnie w zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym, zazwyczaj są to:

 • dokumenty rejestrowe (np. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanych dochodów za okres ostatnich trzech miesięcy lub składane przez Wnioskodawcę zeznanie podatkowe na odpowiednim formularzu PIT)
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS-u o regulowaniu zobowiązań
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu (np. zaświadczenia o dochodach poręczycieli, kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, polisa ubezpieczeniowa przedmiotu zabezpieczenia, odpis z KW, itp.)

W przypadku rolników:

 • nakaz płatniczy
 • oświadczenie majątkowe
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy

Kredyty sezonowe

 • maksymalny okres kredytowania do 12 miesięcy
 • maksymalna kwota kredytu do 30 000 zł
 • spłaty w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, jednorazowo

Kredyt Gotówkowy „ Bezpieczna Gotówka” na dowolny cel

 • spłaty kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych.
 • maksymalny okres kredytowania do 8 lat
 • maksymalna kwota kredytu 100 000 zł
 • oprocentowanie stałe lub zmienne