Władze banku

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Biszczy

  • Marian Gałka - Przewodniczący Rady
  • Jan Zając - Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Teresa Wardach - Sekretarz Rady
  • Urszula Bryła - Członek Rady
  • Krzysztof Myszak - Członek Rady
  • Jan Śmieciuch- Członek Rady
  • Stefan Cichorz - Członek Rady

Zarząd Banku Spółdzielczego w Biszczy

  • Grzegorz Jasiński - Prezes Zarządu Banku
  • Amelia Blicharz - Wiceprezes Zarządu Banku
  • Jan Hułas - Wiceprezes Zarządu Banku