Historia banku

Bank Spółdzielczy w Biszczy powstał w 1953 roku pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza. W momencie utworzenia GKS Zarząd liczył pięciu członków, zatrudnionych było dwóch pracowników. W tym okresie było 98 członków, którzy zgromadzili fundusz udziałowy w kwocie 5 865,75 złotych, natomiast fundusz zasobowy wynosił 276,00 złotych. GKS nie posiadała wkładów oszczędnościowych, prowadziła jedynie zastępczą obsługę PKO oraz udzielała kredytów rolniczych. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 27.03.1954 r. W 1956 roku przekształcono nazwę z GKS na Kasę Spółdzielczą w Biszczy, a w 1969 roku na Bank Spółdzielczy w Biszczy. Od 04.12.1992 Bank Spółdzielczy w Biszczy był zrzeszony w Gospodarczym Banku Południowo -Zachodnim SA we Wrocławiu, a od 2002 roku jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Bank Spółdzielczy w Biszczy jest także członkiem Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach, a w 2015 roku przystąpił do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

Siedziba Banku