Kredyt Preferencyjny z Dopłata AR i MR

KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATAMI ARIMR DO OPROCENTOWANIA I CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ PRZEZ ARIMR KAPITAŁU

Bank udziela kredytów preferencyjnych z następujących linii:

Lp.

Nazwa linii kredytowej

Symbol

Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania

1.

Kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym

RR

2.

Kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych

Z

3.

Kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów

PR

4.

Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

K01

5.

Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

K02

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału.

6.

Kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników

MRcsk