Kredyt Inwestycyjny

  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat
  • spłaty kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych
  • udokumentowanie w wysokości 100% kwoty kredytu (np.:  zakup nieruchomości do prowadzenia działalności  gospodarczej, środków transportu, maszyn itp.)