Kredyt Otwarty w Rachunku Bieżącym

  • maksymalna kwota kredytu:
    • trzykrotność średniomiesięcznych wpływów z ostatnich 6 miesięcy
    • trzykrotność średniomiesięcznych wpływów z 12 miesięcy , jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza charakteryzująca się sezonowością
  • okres spłaty do 12 miesięcy z możliwością odnowienia
  • odsetki płatne na koniec każdego miesiąca