Gwarancje BGK

BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY
UDZIELA KREDYTÓW
Z
GWARANCJĄ BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PORTFELOWEJ LINII GWARANCYJNEJ DE MINIMIS (PLD)
ORAZ
LINII FG POIG