Kredyt Otwarty w Rachunku Rolniczym

  • maksymalna kwota kredytu –trzykrotność średnich miesięcznych wpływów z ostatnich 12 miesięcy
  • okres kredytowania –do 12 miesięcy (z możliwością odnowienia na kolejny okres)
  • odsetki płatne na koniec każdego miesiąca