Kredyt Obrotowy

  • bez udokumentowania przeznaczenia kredytu
  • spłaty w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych