Kredyt Inwestycyjny

Kredyty Inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające np. na zakupie maszyn urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat
  • udokumentowanie w wysokości 100% kwoty kredytu (np.: remont budynków   gospodarczych, zakup gruntów rolnych,   sprzętu rolniczego itp.)
  • spłaty kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych