Lokaty

LOKATA MEGA PLUS

 • minimalna wpłata 10 000 zł
 • oprocentowanie stałe
 • lokata nieodnawialna
 • brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty
 • okres utrzymania lokaty: 3 m-ce, 6 m-cy i 12 m-cy

LOKATA "DOPŁATA"

 • minimalna wpłata 50 zł  
 • w trakcie trwania okresu umownego klient może w dowolnym czasie dopłacać dowolną kwotę równą lub przewyższającą 50zł do wcześniej otwartego rachunku
 • oprocentowanie zmienne
 • lokata odnawialna
 • lokata bardzo atrakcyjna, zastępująca tzw. skarbonkę
 • okres utrzymania lokaty: 6 m-cy i 12 m-cy
 • brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

LOKATA STANDARD

 • minimalna wpłata 500 zł
 • oprocentowanie zmienne
 • lokata odnawialna
 • brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty
 • okres utrzymania lokaty:
  • 1 m-c
  • 2 m-ce
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • 12 m-cy
  • 24 m-ce
  • 36 m-cy

 

Gwarantowanie depozytów

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają  100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).