Podstawowe stopy procentowe na dzień 07.09.2023 r.

2023-09-07

średni WIBOR 1M W/We 6,81 %
średni WIBOR 3M W/We 6,69 %
stopa referencyjna 6,00 %
stopa lombardowa 6,50 %
stopa redyskonta weksli 6,05 %

 

Więcej informacji dot. ryzyka wzrostu stóp procentowych

< powrót