Podstawowe stopy procentowe na dzień 01.04.2023 r.

2023-04-01

średni WIBOR 1M W/We 6,86 %
średni WIBOR 3M W/We 6,92 %
stopa referencyjna 6,75 %
stopa lombardowa 7,25 %
stopa redyskonta weksli 6,80 %

 

Więcej informacji dot. ryzyka wzrostu stóp procentowych

< powrót