Stopy procentowe

Lokaty

Bank Spółdzielczy w Biszczy udziela lokat zgodnie z obowiązującą "Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy" dostępną w siedzibie Banku.

Kredyty

Bank Spółdzielczy w Biszczy udziela kredytów zgodnie z obowiązującą "Tabelą oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy" dostępną w siedzibie Banku.

Historia zmian

Informujemy, iż od dnia 16 stycznia 2023 r. zmianie ulegają:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 8 sierpnia 2022 r. zmianie ulegają:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 9 maja 2022 r. zmianie ulegają:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2022 r. zmianie ulegają:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 14 grudnia 2021 r. zmianie ulega:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

 
Tekst jednolity ww. dokumentu dostępny jest w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2021 r. zmianie ulegają:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej z dnia 28 maja 2020r. zmianie uległa:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy obowiązująca od dnia 01.06.2020r.

 
Tekst jednolity ww. dokumentu dostępny jest w placówce Banku.

Przypominamy, iż w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020r. oraz z dnia 8 kwietnia 2020r., zmianie uległy:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy obowiązująca od dnia 10.04.2020r.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.