Prowizje i opłaty

Bank Spółdzielczy w Biszczy pobiera prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą "Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe" dostępną w Banku.

 

Historia zmian:


Informujemy, iż od dnia 23 stycznia 2023 r. zmianie ulegają:

1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 2 listopada 2022 r. zmianie ulegają:

1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2022 r. zmianie ulegają:

1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 22 grudnia 2021 r. zmianie ulega:

1. Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Biszczy.

 
Tekst jednolity ww. dokumentu dostępny jest w placówce Banku.

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2021 r. zmianie ulegają:

1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Przypominamy, iż w związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020r. oraz z dnia 8 kwietnia 2020r., zmianie uległy:

 

1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Biszczy obowiązująca od dnia 23.03.2020r.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.