Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy

2022-11-09

Bank Spółdzielczy w Biszczy dołączył do akcji pomocowej „Wspieramy! – Banki Spółdzielcze z Grupy BPS dla Uchodźców z Ukrainy”.

Wsparciem zostaną objęci Uchodźcy, których wojna na dłużej zatrzymała w naszym kraju. Akcja pomocowa jest potrzebna szczególnie teraz, gdy powoli wyczerpują się inicjatywy obywatelskie i zaangażowanie darczyńców, a w dialogu publicznym poświęca się coraz mniej miejsca kwestii wojny, ofiar i Uchodźców. Jednak tysiące ludzi nadal potrzebują ogromnej pomocy i wsparcia.

W Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej, będącej częścią Zrzeszenia BPS, powstał fundusz pomocowy. Trwa zbiórka, a zebrane środki w całości zostaną przekazane na rzecz Uchodźców. Pomoc będzie mieć charakter długofalowy.

Ze zgromadzonych środków finansowych, w różnych miastach Polski, zostaną zorganizowane kursy językowe i adaptacyjne pozwalające wyrównać szanse na rynku pracy. W tej chwili znajomość języka to pierwszy krok do usamodzielnienia się Uchodźców i adaptacji w naszym kraju. Dzięki znajomości języka będą mogli podjąć pracę, czy załatwić sprawy urzędowe.

Wsparcie obejmie także dzieci z ukraińskich domów dziecka i rodzin zastępczych. Wyrównywanie szans dzieci szczególnie dotkniętych przez wojnę obejmie nie tylko finansowanie bieżących potrzeb, ale także opiekę zdrowotną, wsparcie edukacyjne i psychologiczne.

Zbiórkę i koordynację działań pomocowych w ramach Funduszu prowadzi Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej. Podajemy nr specjalnie wydzielonego konta:

68 1930 1767 2600 0240 5201 0004

Każdy chętny może dołączyć do zbiórki. Gorąco zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, w tym klientów banku i spółdzielców do dołączenia do akcji i przekazywania wpłat.

Liczy się każde wsparcie! Więcej informacji na stronie Fundacji: https://frbs.org.pl/wspieramyuchodzcow/

< powrót