Informacja w sprawie przekazów dewizowych do lub z Ukrainy.

2023-03-22

W związku z sytuacją w Ukrainie prosimy, aby dyspozycje przekazów wychodzące do Ukrainy i przekazy przychodzące z terenu Ukrainy zawierały pełne dane adresowe odbiorcy/nadawcy po stronie ukraińskiej tj: nazwa, okręg (oblast), kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy.

Informujemy, że brak danych adresowych uniemożliwi realizację takich przelewów.

 

Obowiązek podania pełnych danych wynika z postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015) oraz Rozporządzenia Rady (UE) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich (Dz.U. L 042I z 23.2.2022).

< powrót