Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Lokaty


LOKATA "DOPŁATA"


- minimalna wpłata 50 zł  

- w trakcie trwania okresu umownego klient może w dowolnym

czasie dopłacać dowolną kwotę równą lub przewyższającą 50zł do wcześniej otwartego rachunku

- oprocentowanie zmienne

- lokata odnawialna

- lokata bardzo atrakcyjna, zastępująca tzw. skarbonkę

- okres utrzymania lokaty: 6 m-cy i 12 m-cy

- brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

 


LOKATA MEGA PLUS


- minimalna wpłata 10 000 zł

- oprocentowanie stałe 

- lokata nieodnawialna

- brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

- okres utrzymania lokaty: 3 m-ce, 6 m-cy i 12 m-cy


 LOKATA STANDARD


- minimalna wpłata 500 zł

- oprocentowanie zmienne

- lokata nieodnawialna

- brak opłat i prowizji za otwarcie i prowadzenie lokaty

- okres utrzymania lokaty:

  • 1 m-c
  • 2 m-ce
  • 3 m-ce
  • 6 m-cy
  • 12 m-cy
  • 24 m-ce
  • 36 m-cy

Gwarantowanie depozytów

       Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają  100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724).

 

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]