Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Aktualności

 
 

 Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych  

czytaj więcej... 
Informujemy, iż od dnia 8 sierpnia 2022 r. zmianie ulegają:

1. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Historia zmian 


Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2022 r. zmianie ulegają:

1. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Biszczy.

 
Teksty jednolite ww. dokumentów dostępne są w placówce Banku.

Historia zmian Szanowni Państwo!

Informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, uruchomiliśmy w naszym Banku możliwość dokonywania wpłat we wpłatomatach Grupy BPS i PlanetCash.

 

 


Szanowni Państwo, Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021.

Zachęcamy aby już dziś ustalić własny PIN do transakcji w Internecie. Posiadacze kart, którzy nie uczynią tego przed modyfikacją usługi 3D Secure, nie będą w stanie dokonać transakcji w Internecie do momentu ustalenia PIN-u.

Instrukcja nadawania PIN na portalu kartosfera 

Uwierzytelnianie transakcji Internetowych po zmianach 

  

 


PIT  CIT i VAT zapłacisz na mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.

  • PIT CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.
  • Numer swojego mikrorachunku podatkowego możesz sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym.
  • Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

 

 
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów

 Płać z rachunku w EURO za granicą!!!  

W ofercie Banku już są: 

Karta debetowa VISA EURO

oraz

Karta debetowa VISA Business EURO

Zapraszamy do placówki Banku w sprawie szczegółów oferty.


  EBO eBank Online RWD Responsywny Portal Bankowości Internetowej

EBO eBank Online RWD to nowoczesne oraz intuicyjne narzędzie bankowości internetowej dla ludzi młodych i biznesu wykonane w technologii responsywnej (RWD – Responsive Web Design). Rozwój, postęp, innowacyjność, elastyczność, nowoczesność to wymaga teraźniejszość w Bankowości Spółdzielczej i to wszystko zawiera się w EBO.

więcej...

 


Informacje dla dostawców usług (TPP)  

Jeśli jesteś certyfikowanym zewnętrznym dostawcą usług (TPP) lub złożyłeś wniosek w KNF o wydanie zezwolenia na świadczenie usług wynikających z dyrektywy PSD... więcej...

 

 

 


 


Portal kartowy – www.kartosfera.pl to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi do wybranych usług ifunkcjonalności dotyczących kart za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej

wiecej informacji 

  

INFORMACJA 

Bank Spółdzielczy w Biszczy informuje, że z dniem 30.11.2018 występuje z uczestnictwa w Porozumieniu w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku BPS S.A.

Wystąpienie z Porozumienia będzie skutkowało brakiem możliwości wypłaty z książeczki avista w innym Banku Spółdzielczym.  

                                                           Zarząd Banku Spółdzielczego w Biszczy


e-Składka – proste płatności z ZUS

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

 Jeśli będziesz miał w 2018  r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka


 

BANK SPÓŁDZIELCZY W BISZCZY OŚWIADCZA ŻE PRZYJĄŁ I STOSUJE

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

szczegóły


 

 


Obsługa kasowo-skarbcowa w walutach obcych

Bank Spółdzielczy w Biszczy informuje, że oprócz obsługi kasowo–skarbcowej w złotych prowadzi również obsługę w walutach obcych polegającą na:
  • prowadzeniu rachunków w EUR,  USD, CHF i GBP.
  • realizacji przekazów w obrocie dewizowym, do banków krajowych lub zagranicznych
  • obsłudze przekazów otrzymanych z banków krajowych lub zagranicznych
  • obsłudze przekazów internetowych w walutach wymienialnych i w walucie polskiej wpływających do Banku
  • wymianie walut (kantor)

Aktualne kursy walut


 

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2010 r. obowiązuje podwyższony limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta do 100 tys. euro. Środki te podlegają  100 % gwarancji. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku. Podstawa: znowelizowana w dniu 16 grudnia 2010r o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. Nr 257, poz. 1724). 

 

Więcej informacji w siedzibie Banku – ZAPRASZAMY

 

Bank Spółdzielczy w Biszczy
23-425 Biszcza 72
e-mail: bs@bsbiszcza.pl 

tel. (084) 685-60-04 fax. (084) 685-60-12

 

 

2020-04-15 14:21:51

[ibs]