Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Władze Banku


Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Biszczy

Krzysztof Myszak - Przewodniczący Rady
Marian Gałka - Z-ca Przewodniczącego Rady
Teresa Wardach - Sekretarz Rady
Urszula Bryła - Członek Rady
Stefan Cichorz - Członek Rady
Jan Śmieciuch- Członek Rady
Jan Zając - Członek Rady


Zarząd Banku Spółdzielczego w Biszczy

Grzegorz Jasiński - Prezes Zarządu Banku

Amelia Blicharz - Wiceprezes Zarządu Banku

Jan Hułas - Wiceprezes Zarządu Banku

 

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]