Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Biszczy powstał w 1953r pod nazwą Gminna Kasa Spółdzielcza. W momencie utworzenia GKS Zarząd liczył 5 członków. Zatrudnionych było dwóch pracowników. W tym okresie było 98 członków, którzy zgromadzili fundusz udziałowy w kwocie 5 865,75 złotych, natomiast fundusz zasobowy wynosił 276 złotych. GKS nie posiadał wkładów oszczędnościowych prowadził jedynie zastępczą obsługę PKO oraz udzielał kredytów rolniczych. Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 27.03.1954 roku. W 1956r. przekształcono nazwę z GKS na Kasę Spółdzielczą w Biszczy a w 1969 roku na Bank Spółdzielczy w Biszczy. Od 04.12.1992 BS w Biszczy był zrzeszony w Gospodarczym Banku Południowo -Zachodnim SA we Wrocławiu a od 2002 roku w Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie.

Zarząd liczy 3 członków w składzie:

  • Grzegorz Jasiński- Prezes Zarządu Banku
  • Aniela Pudło - Wiceprezes Zarządu Banku
  • Amelia Blicharz- Członek Zarządu Banku

Funkcje nadzorczą pełni Rada Nadzorcza w składzie:

  • Józef Cyc - Przewodniczący
  • Marian Gałka - Z-ca Przewodniczącego Rady
  • Urszula Bryła- Sekretarz Rady
  • Krzysztof Myszak- Członek Rady
  • Jan Zając- Członek Rady
  • Jan Śmieciuch- Członek Rady
  • Stefan Cichorz- Członek Rady

 

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]