Bank Spółdzielczy w Biszczy, 23-425 Biszcza

Split Payment

 Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Co to oznacza?

-       Bank Spółdzielczy w Biszczy ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. Rachunku VAT;

-     Bank Spółdzielczy w Biszczy automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającegow Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;

UWAGA: Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.

-             Od 01 lipca 2018 r. Klienci Banku Spółdzielczego w Biszczy będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:

               dotychczasowym sposobem,

               wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

Rachunek VAT w Banku Spółdzielczym w Biszczy:

-               otwierany automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych;

-               bez zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem Spółdzielczym;

-               bez żadnych opłat i prowizji z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku;

-               prowadzony w walucie PLN;

-      wszystkie dokonywane operacje są potwierdzane wyciągami bankowymi. Wyciągi sporządzane są z częstotliwością wskazaną przez Klienta w sposób i na zasadach uzgodnionych z Bankiem, analogicznie jak dla pozostałych rachunków rozliczeniowych;

-               informacja o numerze NRB dostępne są w systemie bankowości elektronicznej lub w placówkach Banku;

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

-               przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

               numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

               numeru NIP kontrahenta,

               kwoty brutto faktury,

               kwoty VAT,

-        realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);

-              bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

Dysponowanie środkami na rachunku VAT:

-               przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta;

-               przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku;

-               zapłata VAT do urzędu skarbowego;

-               wypłata środków z rachunku VAT w innym celu na podstawie postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

 

< Wstecz<< Powrót do strony głównej

[ibs]